Skip Adf.ly gunakan Javascript

Ada orang kasi link adf.ly yang anda mahukan? tapi malas nak tunggu?
Special:
  • Memudahkan kerja anda
  • Menjimatkan masa sebayak 5 saat...
  • tak perlu lihat iklan yang kadang-kadan memeningkan kepala dalam masa yang lama(5 saat)
Weakness:
  • tidak boleh di gunakan sewaktu proses loading
  • sekiranya berlaku perubahan script, kod ini tidak akan berfungsi sepenuhnya
Code:(Show)
Cara Penggunaan?

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home HantuJavascript klikbutton Like Us Follow Us Subscribe Follow News

tak mampu donate click pon boleh