Cara Memasang Emoticon Pada Blog Anda menggunakan Smiley Installer Maker

fad*** Jul 18, 2011 ,,
Hai hari ini saya ingin mengajar anda bagai mana ingin membuat memasang emoticon pada blog, caranya dengan mengunakan javascript. Ia akan menjadi mudah sekiranya anda mengunakan emoticon installer creator for blog, anda boleh meletakkan URL emoticon pilihan anda sendiri...sila pergi ke [Link Ini] untuk memuat turun aplikasinya..


Step 1: Daptakan Kod Installation
 1. cari emoticon pilihan anda.
 2. kemudian right click pada gambar pilihan, pilih Copy Image URL
 3. buka aplikasi emoticon installer creator dan letakkan pada url bar anda
 4. Letakkan symbol untuk gambar tersebut.
 5. tips:Gunakan "Auto-Symbol" Untuk memudahkan kerja anda
 6. .tekan "Add More" sekiranya anda mahu tambah lagi satu Emoticon.
*Ulang Step Ini

Step 2: Dapatkan Kod Petunjuk
 1. jika sudah siap tekan butang "Customize Now!!"
 2. dan jika keluar lagi satu column isikan gaya kotak untuk ditunjukan pada atas kotak komen.
 3. tekan "Customize Now!!"
Step 3: Simpan Kod Installation
 1. Copy Kod Javascript(Javascript Code)
 2. Log In Blogger.com(blogspot)
 3. Pergi ke Dashboard>Design>Add Widget>HTML/Javascript
 4. Masukan Kod Javascript(Javascript Code)
Step 4: Simpan Kod Petunjuk.
 1. Copy Kod Kotak(Box Code)
 2. Log In Blogger.com(blogspot)
 3. Pergi ke Dashboard>Design>Edit HTML(Klik Expand Widget Template)
 4. Cari perkataan <b:if cond='data:post.allowNewComments'>
 5. Masukan Kod Kotak(Box Code)
---------------------Video-------------------------
Tutorial 1 - How To Install Emoticon Creator For Blog Your PC
Tutorial 2 - How To Use And Get Code Emoticon
Tutorial 3 - How To Install Code To Your Blog
----------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment

Newer Post Older Post Home HantuJavascript klikbutton Like Us Follow Us Subscribe Follow News

tak mampu donate click pon boleh